НЕВРОЛОГИЯ

Невробиологията e научното изследване на нервната система. Това е интердисциплинарно направление на биологията, което се занимава с анатомията, биохимията, генетиката, молекулярната биология и физиологията на невроните и невронните вериги. Тя също си сътрудничи с други науки като фармакология, психология, медицина, лингвистика, математика, философия, физика, химия, компютърни науки, инженерни науки и т.н. Една от основните задачи пред невробиологията е да изучи в детайли морфологията и начина на действие на централната нервна система при различните организми.

• Неврологични разстройства

Неврологичните разстройства поразяват централната нервна система, периферната нервна система или автономната нервна система. Също така могат да предизвикат проблеми с кръвоносните съдове и с мускулите.

• Неврологични изследвания

Компонентите на неврологичното изследване включват оценка на когнитивните умения, черепните нерви, двигателната сила, усещането, рефлексите, координацията и походката.

• Лечение на неврологични състояния

o Главоболие
o Радикулопатия
o Невропатия
o Инсулт
o Деменция п
o Припадъци
o Епилепсия
o Болест на Алцхаймер
o Нарушение на дефицита на вниманието
o Хиперактивност
o Болест на Паркинсон
o Синдром на Турет
o Множествена склероза
o Травма на главата
o Нарушения на съня
o Невромускулни заболявания
o Различни инфекции
o Тумори на нервната система.

Начините за лечение варират в зависимост от неврологичния проблем. Те могат да включват всичко от насочване на пациента към физиотерапевт, предписване на лекарства до препоръчване на хирургическа процедура и т.н.

НЕВРОЛОГИЯ

Неврологията се занимава с диагностика и лечение на всички категории заболявания, отнасящи се до централната, периферната (и нейните подразделения, автономна и соматичната нервна система) и вегетативната нервна система, включително тяхната обвивка, кръвоносни съдове и всяка, подлежаща на нервен стимул, тъкан, като например мускулите.

ИЗПРАТЕТЕ НИ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ
ИЗПРАТЕТЕ НИ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ

Меню