ОСТЕОПАТИЯ

Методите се базират на обширна система знания от източната медицина. При провеждането на процедурите се отчитат също така познанията по биоенергетика.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ТОЗИ ТИП ЛЕЧЕНИЕ

Остеопатията е метод на лечение на редица заболявания, основан не на медикаментозна терапия, а на възстановяване функциите на организма чрез въздействие с различни масажни техники върху болните органи. Освен лечебен масаж специалистите прилагат ефективни методи от мануалната терапия, рефлексотерапията и хомеопатията. Фундамент на този физиотерапевтичен подход на лечение се явяват заложените в човешкия организъм ресурси (вътрешни възможности) за самоизцеление. При въникване на дисбаланс в работата на вътрешните органи за лекаря е необходимо само да усили естествената способност на организма на пациента към саморегулация и възстановяване.

Методите се базират на обширна система знания от източната медицина. При провеждането на процедурите се отчитат също така познанията по биоенергетика. Сред преимуществата на тази терапия са още следните фактори: отсъствие на възрастови противопоказания; лечение на болести на различни стадии и профилактика на заболяванията; безмедикаментозната терапия не оказва негативно въздействие на другите органи в процеса на лечение.

ЗАПИТВАНЕ / РЕЗЕРВАЦИЯ ЗА:

Меню