НЕВРОЛОГИЯ

Неврологията се занимава с диагностика и лечение на всички категории заболявания, отнасящи се до централната, периферната (и нейните подразделения, автономна и соматичната нервна система) и вегетативната нервна система, включително тяхната обвивка, кръвоносни съдове и всяка, подлежаща на нервен стимул, тъкан, като например мускулите.

НЕВРОЛОГИЯ

Невробиологията e научното изследване на нервната система. Това е интердисциплинарно направление на биологията, което се занимава с анатомията, биохимията, генетиката, молекулярната биология и физиологията на невроните и невронните вериги. Тя също си сътрудничи с други науки като фармакология, психология, медицина, лингвистика, математика, философия, физика, химия, компютърни науки, инженерни науки и т.н. Една от основните задачи пред невробиологията е да изучи в детайли морфологията и начина на действие на централната нервна система при различните организми.

Неврологични разстройства

Неврологичните разстройства поразяват централната нервна система, периферната нервна система или автономната нервна система. Също така могат да предизвикат проблеми с кръвоносните съдове и с мускулите.

Неврологични изследвания

Компонентите на неврологичното изследване включват оценка на когнитивните умения, черепните нерви, двигателната сила, усещането, рефлексите, координацията и походката.

Начините за лечение варират в зависимост от неврологичния проблем. Те могат да включват всичко от насочване на пациента към физиотерапевт, предписване на лекарства до препоръчване на хирургическа процедура и т.н.

Лечение на неврологични състояния:

 • Главоболие
 • Радикулопатия
 • Невропатия
 • Инсулт
 • Деменция п
 • Припадъци
 • Епилепсия
 • Болест на Алцхаймер
 • Нарушение на дефицита на вниманието
 • Хиперактивност
 • Болест на Паркинсон
 • Синдром на Турет
 • Множествена склероза
 • Травма на главата
 • Нарушения на съня
 • Невромускулни заболявания
 • Различни инфекции
 • Тумори на нервната система

ЗАПИТВАНЕ / РЕЗЕРВАЦИЯ ЗА:

Грешка: Формулярът за контакт не е намерен.

Още от Класическа Медицина

Меню