ПАТОАНАТОМИЯ

В Европа патоанатомията се развива приблизително от 240 години.

Начало » Класическа Медицина » ПАТОАНАТОМИЯ

ЗАЩО СЕ ПРИЛАГА

В Европа патоанатомията се развива приблизително от 240 години. Благодарение на фундаменталния труд на Джовани Моргани е поставено ново начало в медицината – изследват се починалите болни, за да се разкрива причината за тяхната болест и смърт.

Последните 50 години бележат значителен напредък в медицината (много повече отколкото в предишните 500 г.) и в частност – в патологията. Навлизането на цитологичните, хистохимичните, имунологичните и молекулярно-генетичните методи на изследване, както и ендоскопската техника за вземане на биопсии са революционни във всяко отношение и са в основата и на днешните методи за диагностика. Те превръщат окончателно патологията в клинична дисциплина с особено значение и множество подразделения.

ЗАПИТВАНЕ / РЕЗЕРВАЦИЯ ЗА:

Грешка: Формулярът за контакт не е намерен.

Още от Класическа Медицина

Меню